FÆLLESARRANGEMENTER KØBENHAVNS AFD

03.01.2018 / Henning Larsen

LUMI GENBRUG
I KØBENHAVN

Overtalelse den 15. januar
se særskilt omtale

TEMADAG OM HVERDAGSMISSION
Lørdag den 13. januar 2018
kl 9 - 14
Nordvestkirken
Program

9.00   Velkomst, sang, bøn
9.15   Guds barn, Jesu tjener, Åndens tempel
10.30 Formiddagspause
10:45 Missionær i Danmark
12.00 Frokost
12:45 Præsentation af det nye studiehæfte
13:15 Samtale i geografisk samlede grupper
13:45 Afslutning i plenum 

LM 150 ÅR 
LØRDAG D. 3 MARTS 

Fejres i Middelfart
se vedhæftede program 

MISSIONSEVENT
15. APRIL 2018 

Nordvestkirken
Program udsendes senere.