Rodovre

Luthersk Missionsforening i Rødovre er en lille og spændende kreds, der har hjemsted i Rødovre.

Vi mødes ca. en gang om ugen, enten søndaag eftermiddag eller en hverdags aften. Om søndagene lytter vi til en udlægning af Guds Ord fra Bibelen og hjælper hinanden via samtale at "forstå" Guds væsen og vores menneskelighed. Sidste led i mødet er en nadverfejring. Umiddelbart efter mødets afslutning er der let aftensmad.

Samværene hverdagsaftenerne er i basisgrupper og har fokus på fællesspisning, deling af livsglæde og - sorger og fællesbøn. Disse samvær foregår i private hjem.

Vi lægger også stor vægt på det kristne budskab, og også på at andre må høre det glade budskab om Jesus.

Vi lægger også stor vægt på, at man kan være med, selvom man er fremmed over for den kristne tro. 

Et af de projekter, der fylder meget i vores bevidsthed er at fortælle dette budskab i "Kærene" - et højhusbyggeri i den sydlige del af Rødovre, hvor der bor mange forskellige nationaliteter. Der har været afholdt teltarrangementer i "Kærene" siden 2000, hvilket har givet anledning til mange samtaler og en række venskaber hen over årene.

Vel mødt i Rødovrekredsen.

Kontakt: Ole Vang info@lm-rodovre.dk.

Gunnekær 4
2610 Rødovre